Universal hood louvers
$400.00 USD - $500.00 USD
BUGEYE hood WICKER
$250.00 USD
BUGEYE GTspec hood
$1,500.00 USD - $2,000.00 USD
FRS/BRZ/GT86 Covert hood
$1,600.00 USD
GR/GV GTspec hood ('08-'14 Impreza/WRX/STI)
$1,550.00 USD
GV dry carbon trunk ('08-'14 Impreza/WRX/STI)
$1,250.00 USD
GR dry carbon hatch ('08-'14 Impreza/WRX/STI)
$1,450.00 USD - $1,550.00 USD
GC performance spec hood ('92-'00 Impreza/WRX/STI)
$300.00 USD - $1,950.00 USD
GC dry carbon roof ('92-'01 Impreza/WRX/STI)
$1,050.00 USD - $1,250.00 USD
VA chassis oem style dry carbon trunk (‘15-'21 WRX/STI)
$1,250.00 USD
VA chassis GTspec F-Type hood (‘15-'21 WRX/STI)
$1,525.00 USD
VA chassis Duckbutt trunk (‘15-'21 WRX/STI)
$1,375.00 USD
VA chassis dry carbon roof (‘15-'21 WRX/STI)
$1,200.00 USD - $1,400.00 USD
FRS/BRZ/GT86 OEM style trunk
$1,175.00 USD - $1,525.00 USD
FRS/BRZ/GT86 Duckbutt trunk
$1,350.00 USD - $1,700.00 USD
FRS/BRZ/GT86 GTspec hood
$1,525.00 USD - $1,600.00 USD
FRS/BRZ/GT86 roof panel
$1,025.00 USD - $1,225.00 USD
FRS/BRZ/GT86 dry carbon doors
$3,500.00 USD - $3,850.00 USD
FRS/BRZ front air splitter
$700.00 USD - $850.00 USD
FRS/BRZ side splitters
$650.00 USD
FRS/BRZ/GT86 carbon quarter window panels
$185.00 USD - $325.00 USD
Hawkeye hood performance spec ('06-'07 WRX/STI )
$250.00 USD - $1,650.00 USD
Hawkeye hood GT Spec (‘06-‘07 Subaru WRX/STI)
$1,500.00 USD - $1,860.00 USD
GD sedan trunk ('02-'07 Impreza/WRX/STI)
$1,075.00 USD - $1,200.00 USD